Прва колоквиумска недела, зимски семестар.

Групи - Штип

Прва година, правни студии, група Штип

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Петок

Уставно право

11.11.2019

09ч.

Предавална 1

Историја на правото

12.11.2019

09ч.

Предавална 1

Теорија на државата и правото

13.11.2019

Предавална 1

9ч.

Социологија на правото

14.11.2019

Предавална 1

9ч.

Правосуден систем на РМ

15.11.2019

09ч.

Предавална 1

 

Јавна администрација

18.11.2019

11 ч.  

 

 

 

Втора година, правни студии, група Штип

Трудово право

11.11.2019

Предавална 1

10.30ч.

Еколошко право

12.11.2019

10.30 ч.

Предавална 1

Меѓународно јавно право

13.11.2019

Предавална 1

10.30 ч.

Казнено право

14.11.2019

Предавална 1

10.30 ч.

Стварно право

15.11.2019

Предавална 1

10.30

 

 

 

 

 

Трета година, правни студии, група Штип

Семејно право

11.11.2019

Предавална 1

12 ч.

Финансово право

12.11.2019

Предавална 1

12ч.

Договорно право

13.11.2019

Предавална 1

12ч.

 

Меѓународни организации

15.11.2019

Предавална 1

12ч.

Наследно право

18.11.2019

Предавална 1

09 ч

Право на Европска унија

19.11.2019

Предавална 1

10.30 ч.

 

 

 

 

Четврта година, правни студии Штип

Граѓанско право применета програма

11.11.2019

Предавална 1

13.30 ч.

Проектен менаџмент на ЕУ фондови

12.11.2019

Предавална 1

13.30 ч.

Медиумско право

13.11.2019

Предавална 1

13.30 ч

Меѓународно приватно право

14.11.2019

Предавална 1

13.30 ч.

Право на осигурување

15.11.2019

Предавална 1

13.30 ч.

Криминологија

18.11.2019

Предавална 1

 

09ч.

 

Право на интелектуална сопственост

20.11.2019

Предавална 1

11.30 ч.

Меѓународно казнено право

21.11.2019

Предавална 1

09 ч.

КППП

22.11.2019

Предавална 1

(за точен термин во консултација со проф Витларов)

Групи - Струмица

Прва година, правни студии, група Струмица

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Петок

Социологија на правото

11.11.2019

10 ч.

Предавална 2

Уставно право

12.11.2019

10ч.

Предавална 2

Историја на правото 13.11.2019

Предавална 2

10ч.

Правосуден систем на РМ

14.11.2019

Предавална 2

10ч.

Теорија на државата и правото

15.11.2019

10 ч.

Предавална 2

 

 

Јавна администрација

20.11.2019

12 ч.

 

 

Втора година, правни студии, група Струмица

Стварно право

11.11.2019

Кабинет по информатика

10 ч.

Меѓународно јавно право

12.11.2019

Предавална 2

10 ч

Трудово право

13.11.2019

Предавална 2

11  ч.

Локална самоуправа

14.11.2019

Предавална 2

11. ч.

Казнено право

15.11.2019

Предавална 2

11.30ч

 

 

Локална самоуправа

20.11.2019

12 ч.

Предавална 1

 

 

Трета година, правни студии, група Струмица

 

Меѓународни организации

12.11.2019

Предавална 2

11.30ч.

Договорно право

13.11.2019

Кабинет по информатика

10ч.

Финансово право

14.11.2019

Кабинет по информатика

10 ч.

 

Семејно право

15.11.2019

Кабинет по информатика

10ч.

 

 

Право на ЕУ

20.11.2019

Кабинет по информатика

10 ч.

Наследно право

21.11.2019

Кабинет по информатика

11.30ч.

 

Четврта година, правни студии Струмица

Медиумско право

11.11.2019

Предавална 2

11.30 ч.

Проектен менаџмент на ЕУ фондови

12.11.2019

Предавална 2

11.30 ч.

Право на осигурување

13.11.2019

Предавална 2

12 ч

 

ГППП

15.11.2019

Кабинет по информатика

10ч

Меѓународно приватно право

18.11.2019

Предавална 2

 

11.30ч.

 

 

Право на интелектуална сопственост

21.11.2019

Предавална 2

10 ч.

 

Технички секретар

Маргарета Алчинова
Тел: +389 32 550 450
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр.10-А
Штип - 2000, Р.Македонија

Секретар

Љубица Медарска Апостолова
Тел: +389 32 550 585
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Студентски прашања

Штип - Невенка Ронкова

Тел: +389 32 550 081

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Студентски прашања

Струмица - Аница Удовалиева

Тел: +389 32 550 250

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Скопје - Цветанка Матракоска

Тел: +389 32 550 129

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.