Правниот факултет при Универзитет „Гоце Делев“ – Штип стана партнер во проектот HUMARCYSPASE (Protecting HUman SEcurity with non-state-actors in the MARitime and CYber SPAce) на тема „Заштита на човечката безбедност со недржавни актери во морскиот и во сајбер простор“, предводен од Катедрата за право при Универзитетот на Кампања ‘Луиџи Ванвители’ во Казертa (Università degli studi di Campania ‘Luigi Vanvitelli’, Caserta), Италија со професорката Џорџа Бевилаква (Giorgia Bevilacqua) како главен лидер, и со професорката Ана Никодиновска Крстевска како координатор на активностите за Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и истражувач но и Олга Кошевалиска и Елена Максимова кои се јавуваат во улога на истражувачи.

Освен тоа, во проектот учествуваат истражувачи од други институции од Италија и од Велика Британија кои заедно ја формираат мрежата Humarcyspace. Проектот е од областа на меѓународното право и целта на проектот е да ја истражи новата улогата на недржавните актери во заштита на човековата безбедност во морскиот и во сајбер просторот. Двата простори се восприемени како заеднички добра коишто се суштествени за напредокот, развојот и просперитетот на сите луѓе. Активностите на проектот се состојат од подготовка на база на податоци со релевантни легислативни акти од областа на морското право и сајбер правото, истражувачки мисии на учесниците, организирање на настани и консултативни форуми поврзани со темата, консултирање на релевантни стејкхолдери од државата на потекло, подготовка на трудови за објава во меѓународни списанија со импакт фактор како и одржување на финална конференција. Проектот ќе трае до 2021 г.

Технички секретар

Маргарета Алчинова
Тел: +389 32 550 450
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр.10-А
Штип - 2000, Р.Македонија

Секретар

Љубица Медарска Апостолова
Тел: +389 32 550 585
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Студентски прашања

Штип - Невенка Ронкова

Тел: +389 32 550 081

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Студентски прашања

Струмица - Аница Удовалиева

Тел: +389 32 550 250

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Скопје - Цветанка Матракоска

Тел: +389 32 550 129

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.