Со особено задоволство ви ја презентираме новата електронска публикација насловена Европска унија: право и политки, во издание на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, а изработена во рамките на Центарот за анализа на право и политики при Правниот факултет.

Идејата за да се објави една ваква публикација се разви паралелно со основањето на постдипломските студии по европско право на Правниот факултет – УГД во 2016 година, врз основа на што оваа книга беше замислена да биде еден вид на теориска и академска поткрепа на самите студии по европско право. Во суштина, самата публикација претставува еден обид да се соберат на едно место ракописи на македонски јазик од областа на Европската унија, коишто ќе бидат наменети како за академската така и за стручната заедница на правници, политиколози, практичари и студенти, но се разбира и за пошироки категории на читателска јавност.  

Збирката Европска унија: право и политики содржи ракописи од вкупно дванаесет различни автори кои обработуваат единаесет различни подрачја од европското право и политиките, како што се: европскиот идентитет, тероиите за европска интеграција, јазичната политика на Европската унија, правото на интелектуална сопственост на Европската унија, европското договорно право, европското отшетно право, административното право на земјите во Европската унија, европското трудово право и индистриските односи во Европската унија, системите на заштита на човековите права во Европската унија, надворешната политка на Европската унија и политиките за проширување на Европската унија. Поглавјата во книгата имаат теоретски и практичен приод кон различните проблематики што се обработуваат и преку еден унифициран пристап на изработка тие ги разработуваат основните содржини на правата и на политките на Европската унија преку примарното и секундарното право на Унијата, но и преку богатата практика на Судот на правдата на Европската унија.  

Книгата Европска унија: право и политики може да ја симнете тука.

Ви посакуваме пријатно читање.

Од уредниците,

Ана Никодиновска Крстевска

Борка Тушевска Гавриловиќ

Олга Кошевалиска

 

Технички секретар

Маргарета Алчинова
Тел: +389 32 550 450
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр.10-А
Штип - 2000, Р.Македонија

Секретар

Љубица Медарска Апостолова
Тел: +389 32 550 585
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Студентски прашања

Штип - Невенка Ронкова

Тел: +389 32 550 081

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Студентски прашања

Струмица - Аница Удовалиева

Тел: +389 32 550 250

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Скопје - Цветанка Матракоска

Тел: +389 32 550 129

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.