Почитувани студенти,

Со цел подобро запознавање со начинот на извршување на затворската казна, Казнено правната катедра при Правниот факултет, УГД, организира предавање од страна на господин Мавроди Карпичаров, вработен во КПД Штип, на 7 декември 2021 година, на тема:

 „Затворската казна во КПД Штип - од теоретска уреденост до практични предизвици, со посебен осврт на постапката за ресоцијализација на затвореници.

Предавањето ќе се реализира во Судницата на Правен факултет, со можност за следење на истото online преку Microsoft Teams. 

Линк до предавањето: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8U6eNP449Vi1ExAR9FtGNj7UNUfek0PsW6534PYBCCc1%40thread.tacv2/1638785994997?context=%7b%22Tid%22%3a%2244e77a94-f072-4e8f-821a-fc2dc02cc65d%22%2c%22Oid%22%3a%225128eb22-5ede-48a2-95b3-3e0efefecf15%22%7d

Технички секретар

Маргарета Алчинова
Тел: +389 32 550 450
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр.10-А
Штип - 2000, Р.Македонија

Секретар

Љубица Медарска Апостолова
Тел: +389 32 550 585
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Студентски прашања

Штип - Невенка Ронкова

Тел: +389 32 550 081

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Студентски прашања

Струмица - Аница Удовалиева

Тел: +389 32 550 250

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Скопје - Цветанка Матракоска

Тел: +389 32 550 129

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.