Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, објавува повик за објавување трудови во 14-от број на  „Student’s Social Science Journal“ списание наменето за студенти запишани на дипломски, магистерски и докторски студии. Списанието е од областа на правото, политичките науки и социологијата и прифаќа стручни и научни трудови.

Јазиците на објавување се македонски, англиски, руски, српски, бугарски, хрватски и италијански јазик. Весникот има меѓународен уреднички одбор и е отворен за странски студенти. SSSJ се објавува двапати годишно. Изданијата може да се преземат на следниов линк:  http://js.ugd.edu.mk/index.php/sssj.

Во 14—тиот број од списанието, покрај општата, издвојуваме и посебна рубрика „Рамноправност, толеранција и недискриминација“ во која ќе бидат сместени добиенти трудови од областа на недискриминацијата и рамноправноста.

Трудот треба да биде придружен со препорака за објавување од професор на универзитетот од кој доаѓа студентот (најчесто менторот). Крајниот рок за доставување трудови е 15 септември 2022 година.

Трудовите треба да се испратат до Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. или Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

За списанието: https://js.ugd.edu.mk/index.php/sssj/index

Упатства за авторите: https://js.ugd.edu.mk/index.php/sssj/about/submissions


CALL FOR PAPERS For the 14th issue of STUDENT’S SOCIAL SCIENCE JOURNAL 

The Faculty of Law at the University Goce Delcev – Stip, Macedonia, announces the call for papers for the 14th issue of the “Student’s Social Science Journal” intended for students enrolled in Bachelor’s, Master’s and PhD studies. The Journal is from the field of Law, Political Science and Sociology, and accepts professional and scientific papers. The languages of publication are Macedonian, English, Russian, Serbian, Bulgarian, Croatian and Italian language. The Journal has an international editorial board and is open for foreign students. The SSSJ is published two times a year. The journal can be downloaded at http://js.ugd.edu.mk/index.php/sssj.

In the 14th issue of the journal, in addition to the general part, we single out a special section "Equality, Tolerance and Non-Discrimination" which will include papers in the field of non-discrimination and equality.

The deadline for submitting papers is 15 September 2022. The contributions need to be sent to Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.. or to Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите..

About the magazine: https://js.ugd.edu.mk/index.php/sssj/index

Instructions for the authors:

 https: //js.ugd.edu.mk/index.php/sssj/about/submissions

Технички секретар

Маргарета Алчинова
Тел: +389 32 550 450
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр.10-А
Штип - 2000, Р.Македонија

Секретар

Љубица Медарска Апостолова
Тел: +389 32 550 585
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Студентски прашања

Штип - Невенка Ронкова

Тел: +389 32 550 081

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Студентски прашања

Струмица - Аница Удовалиева

Тел: +389 32 550 250

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Скопје - Цветанка Матракоска

Тел: +389 32 550 129

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.