Шест студенти ќе имаат можжност д абидат дел од Правната клиника при Правниот факултет на УГД. За потребите на проектот „Мобилна Правна Клиника“, поддржан од Министерството за правда објавен е Јавен повик за ангажирање на шест студенти. Ќе бидат формирани три тима за обезбедување на правна помош.

Целта на овој проект е да овозможи ефективна заштита на човековите права и зголемен пристап до правда на поединци и семејства со ниски приходи, приматели на социјална помош и маргинализирани групи. Студентите кои ќе учествуваат во проектот ќе нудат бесплатна правна помош на споменатите категории на граѓани, преку организирани теренски посети во руралните средини во општините Штип, Карбинци и Чешиново Облешево. При тоа, граѓаните ќе можат да поставуваат прашања или да ги пососчат нивните проблеми од областа на правото.

Потребни квалификации:

Студентите ангажирани во Мобилната Правна Клиника треба да ги

исполнуваат следниве критериуми:

- Да имаат запишано најмалку 4-ти семестар на правни студии,

- Просек од претходната учебна година најмалку 8 (осум),

- Интерес за вклучување во активноста за обезбедување бесплатна

правна помош

3. Временска рамка и надомест:

Проектните активности ќе бидат спроведени во период од 1 септември

2022 година до 31 декември 2022 година. Конкретните датуми за

спроведување на теренските посети дополнително ќе бидат договорени со

раководителот и членовите на мобилната правна клиника.

Верзија 01 Ознака: СМК.ОБ.02 Страница 2 / 2

Избраниот кандидат ќе има вкупен ангажман од 3 (три) дена.

Надоместокот за еден ден не може да биде поголем од 1.300,00 денари.

4. Постапка и правила за избор на кандидати, рок и избор:

Заинтерисираните кандидати кои ги исполнуваат условите потребно е

да поднесат:

- Кратка биографија (ЦВ) и

- Мотивационо писмо

Потребните документи треба да се достават во електрнска верзија на епошта Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., со назнака - Апликација за Мобилна

Правна Клиника.

Рокот за аплицирање е најдоцна до 22.09.2022 година.

Кандидатите ќе бидат информирани за исходот од постапката за

пријавување. За дополнителни прашања во врска со повикот можете да се

обратете на Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. и Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите..

Технички секретар

Маргарета Алчинова
Тел: +389 32 550 450
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр.10-А
Штип - 2000, Р.Македонија

Секретар

Љубица Медарска Апостолова
Тел: +389 32 550 585
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Студентски прашања

Штип - Невенка Ронкова

Тел: +389 32 550 081

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Студентски прашања

Струмица - Аница Удовалиева

Тел: +389 32 550 250

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Скопје - Цветанка Матракоска

Тел: +389 32 550 129

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.