Правниот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип објавува Повик за објавување трудови во 15. број на  „Student’s Social Science Journal“, списание наменето за студенти запишани на дипломски, магистерски и докторски студии. Списанието е од областа на правото, политичките науки и социологијата и прифаќа стручни и научни трудови. Јазици на објавување: македонски, англиски, руски, српски, хрватски и италијански јазик. Весникот има меѓународен уреднички одбор и е отворен за странски студенти. SSSJ се објавува двапати годишно. Изданијата се достапни на следниов линк:  http://js.ugd.edu.mk/index.php/sssj.

15. број од списанието е отворено за поднесување трудови за две рубрики - Општа рубрика и Посебна рубрикаРамноправност, толеранција и недискриминација“, во која ќе бидат сместени добиените трудови чија содржина е од областа на недискриминацијата, рамноправноста, родовата еднаквост и говор на омраза.

Трудот треба да биде придружен со препорака за објавување од професор на универзитетот од кој доаѓа студентот (најчесто менторот). Крајниот рок за доставување трудови е 30 април 2023 година.

Трудовите треба да се испратат до Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Faculty of Law at the University Goce Delcev – Stip, Macedonia, announces the call for papers for the 15th issue of the “Student’s Social Science Journal” intended for students enrolled in Bachelor’s, Master’s and PhD studies. The Journal is from the field of Law, Political Science and Sociology, and accepts professional and scientific papers. The languages of publication are Macedonian, English, Russian, Serbian, Bulgarian, Croatian and Italian language. The Journal has an international editorial board and is open for foreign students. The SSSJ is published two times a year. The journal can be downloaded at http://js.ugd.edu.mk/index.php/sssj.

In the 15th issue of the journal, in addition to the general part, we single out a special section "Non-discrimination, equality, gender equality and hate speech " which will include papers in the field of non-discrimination  hate speech and equality.

The paper should be accompanied by a recommendation for publication from a professor at the student's home university (usually the mentor). The deadline for submitting papers is 30 April 2023. The contributions need to be sent to Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Технички секретар

Маргарета Алчинова
Тел: +389 32 550 450
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр.10-А
Штип - 2000, Р.Македонија

Секретар

Љубица Медарска Апостолова
Тел: +389 32 550 585
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Студентски прашања

Штип - Христина Груеска

Тел: +389 32 550 480

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Студентски прашања

Струмица - Аница Удовалиева

Тел: +389 32 550 250

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Скопје - Цветанка Матракоска

Тел: +389 32 550 129

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.