Почитувани,
Правниот факултет ве поканува да учествувате на 10. Меѓународна научна конференција „Општествени промени во глобалниот свет“, што ќе се одржи на 28 и 29 септември 2023 год.  во Штип.

Темите на конференција се групирани во 4 поголеми категории и тоа: право, политика, општество и комуникации, медиуми и односи со јавноста. Конференцијата е наменета за академскиот и соработничкиот кадар, стручната фела и експертите од пракса, како и за младите истражувачи за кои е наменета посебна секција во рамките на конференцијата. Сите прифатени трудови ќе бидат објавени во Зборникот на трудови од 10. Меѓународна научна конференција „Општествени промени во глобалниот свет“.  
Ќе ни претставува чест и задоволство да ве имаме како учесници на 10. Меѓународна научна конференција „Општествени промени во глобалниот свет“.  
Тука може да го најдете повикот за достава на трудови заедно со темплејтот за подготовка на апстракт и труд.  
Датумите за доставување на апстракт и финален труд се следниве:

- 30.4.2023 година - краен рок за доставување на апстракт;   

4.6.2023 година - краен рок за доставување финален труд.   

За дополнителни информации контактирајте нѐ на Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
На овој линк може да ги најдете претходните изданија на зборниците од меѓународната конференција (https://js.ugd.edu.mk/index.php/scgw/issue/archive ).

Со почит,   
Организациски одбор:

проф. Милица Шутова, Правен факултет, УГД – Штип

проф. Јорданка Галева, Правен факултет, УГД – Штипас. Наташа Донева, Правен факултет, УГД – Штип

ас. Ана Здравева, Правен факултет, УГД – Штип

ас. Кристијан Панев, Правен факултет, УГД – Штип

 ПОВИК ЗА 10-та МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА(.pdf)

Template-for-abstract-and-paper-ENG-and-MK 2023(.pdf)

*************************************************************************************

Dear,

 The Faculty of Law, Goce Delcev University invites you to take part in the 10-th International Scientific Conference „Social Changes in the Global World “, which will be held in Stip (North Macedonia) on September 28-29, 2023.  
The conference themes are divided into 4 general categories, that is: law, policy, society and communication, mass media and public relations. The conference targets academic researchers and academic collaborators, professionals, and experts, as well as young researchers, for whom a separate section is foreseen within the conference framework. All accepted papers will be published in the Proceedings of 10-th International Scientific Conference „Social Changes in the Global World “. 
It will be our honor and great pleasure to have you as participants at the 10-th International Scientific Conference „Social Changes in the Global World “.
The deadline for submission of the abstract and final paper are the following:
- 30.04.2023 - abstract submission deadline  

- 04.06.2023 - full paper submission deadline  

 For all necessary information contact us at the Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  

 Following this link you can find all previous publications of the Conference proceedings (https://js.ugd.edu.mk/index.php/scgw/issue/archive).

 Sincerely,  

Organizing Committee:

Milica Sutova PhD, Faculty of Law, Goce Delcev University, Stip

Jordanka Galeva PhD, Faculty of Law, Goce Delcev University, Stip

Natasa Doneva LL.M, Faculty of Law, Goce Delcev University, Stip

Ana Zdraveva LL.M, Faculty of Law, Goce Delcev University, Stip

Kristijan Panev LL.M, Faculty of Law, Goce Delcev University, Stip

10th International Scientific Conference(.pdf)

10th International Scientific Conference Young Researchers(.pdf)

Технички секретар

Маргарета Алчинова
Тел: +389 32 550 450
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр.10-А
Штип - 2000, Р.Македонија

Секретар

Љубица Медарска Апостолова
Тел: +389 32 550 585
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Студентски прашања

Штип - Христина Груеска

Тел: +389 32 550 480

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Студентски прашања

Струмица - Аница Удовалиева

Тел: +389 32 550 250

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Скопје - Цветанка Матракоска

Тел: +389 32 550 129

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.